خانه » ملی » ار دروغت خنده آمد خلق را
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.