خانه » عاشقانه » به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.