خانه » عاشقانه » جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.