خانه » عاشقانه » عطر تو آمد قرار رفت
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.