خانه » عاشقانه » دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.