خانه » عاشقانه » شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.