خانه » عاشقانه » صفائی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.