خانه » عاشقانه » ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.