خانه » عاشقانه » تشنه ی یک صحبت طولانی ام

تشنه ی یک صحبت طولانی ام

خوب ترین حادثه می دانمت

خوب ترین حادثه می دانی ام ؟

حرف بزن ابر مرا باز کن

دیر زمانی است که بارانی ام

حرف بزن، حرف بزن سال هاست

تشنه ی یک صحبت طولانی ام

ها … به کجا می کشی ام خوب من ؟

ها … نکشانی به پشمانی ام …!!!

" دانلود کنید "
تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.