خانه » عاشقانه » من از آن کشم ندامت که تو را نیازمودم

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.