خانه » عرفانی » طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.