خانه » عرفانی » ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.