خانه » عاشقانه » هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.