خانه » عاشقانه » نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.