خانه » عاشقانه » هر که را دیدیم، از مجنون و عشقش قصه گفت
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.