خانه » عرفانی » ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.