خانه » عاشقانه » گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.