خانه » عرفانی » فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.