خانه » عاشقانه » بنشین که هزار فتنه برخاست…
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.