خانه » عاشقانه » پایت بگذار تا ببوسم …
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.