خانه » عاشقانه » ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.