خانه » عاشقانه » آن دوست که ما را به ارادت نظری هست
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.