خانه » عاشقانه » خوش بود ناله دلسوختگان از سر درد
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.