خانه » عرفانی » چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.