خانه » عاشقانه » بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.