خانه » عاشقانه » دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.