خانه » عاشقانه » نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم
شاعر :

تمامی حقوق برای تک بیت محفوظ است.